Köp och sälj med Börsguiden
Börsguiden visar i en sammanvägd analys entydiga köp- och säljtips för vart och ett av Stockholmsbörsens svenska bolag. Det är inget krångel med otaliga analysmodeller med sinsemellan motstridiga besked.

Du får klara besked om när du bör köpa och inte minst när du bör sälja.


Avkastning för perioder om tre år

Börsguidens avkastning för rullande perioder om tre år slår generalindex med bred marginal! Börsguidens aktietabell visar avkastningen för varje enskild aktie och index.

Avkastningen varierar mellan de olika börslistorna. Under de senaste åren har avkastningen varit högre på de mindre listorna. Se Börsguidens Portfölj för detaljerat exempel.


Avkastning per vecka

Börsguidens avkastning för rullande perioder om tre år ligger avsevärt över generalindex!