Veckans aktie
Börsguiden innehåller Stockholmsbörsens svenska bolag samt NGM-listan. Veckans aktie visar exempel på Börsguidens diagram med köp- och säljsignaler.

Aktien under 3 år

Börsguidens köp- och säljsignaler (wixtips) markeras direkt i diagrammen. I Aktietabellen finner du detaljerna.

Generalindex visar hur kursen utvecklats om den följt generalindex, alternativt annat val av index. Genom att välja en aktie i stället för index kan två aktier jämföras.

Tips:
Utvecklingen under 3 år ger perspektiv för bedömning av bakgrund och wixtips avstamp för prognos om framtiden.


Kurs och RSI

Kurs och RSI visar köpkursen per vecka för de senaste 12 månaderna.

RSI (Relativ Styrka mot Index) visar hur kursen utvecklats i förhållande till valt index. RSI beräknas som glidande medelvärde för 3 veckor. Glidande medelvärde medför att kurvan jämnas ut och blir tydligare att läsa.

Tips:
Sortera Aktietabellen med avseende på RSI-värden och du ser vilka aktier som går bättre eller sämre än index. I Aktietabellen redovisas minsta och största RSI-värde för de senaste 12 månaderna samt aktuellt RSI-värde.


Aktien under 1 år

Aktien under 1 år visar senaste köpkurs för varje vecka under de senaste 12 månderna.

Tips:
Använd Börsguidens Aktietabell för att sortera aktier efter olika nyckeltal. Välj index eller annan aktie för jämförelse.


Kursutveckling under 1 år (%)

Kursutveckling visar hur aktien utvecklats under de senaste 12 månaderna. Kurs anges som senaste köpkurs för varje börsvecka.

Tips:
Sortera Börsguidens Aktietabell efter bransch och kursutveckling för att se hur olika bolag utvecklats i förhållande till varandra.


Kursdifferens mot föregående vecka (%)

Kursdifferens visar hur kursen ändrats mot föregående vecka under de senaste 12 månaderna.

Tips:
De flesta aktier svänger upp och ner vecka för vecka. Jämför mot bl. a. courtage.


Kurs mot kursmax (%)

Kurs mot kursmax visar hur kursen för de senaste 12 månaderna förhåller sig till aktiens hittills högsta kurs (all time high).

Tips:
Sortera Aktietabellen med avseende på hur senaste kurs förhåller sig till kursmax. Du ser då vilka aktier och branscher som ligger på topp och vilka som ligger efter.


Omsättning (%)

Omsättning visar för varje vecka hur många procent av totala antalet aktier som omsatts under de senaste 20 börsdagarna.

Tips:
Omsättning är ett mått på hur likvid aktien är. Hög omsättning visar att intresset för att köpa/sälja är stort och vice versa. Sortera Aktietabellen med avseende på omsättning och du ser snabbt vilka som har hög respektive låg omsättning.