VBA-applikationer för Access, Excel, Outlook, Powerpoint eller Word? System och lösning för att länka ekonomisystem och databaser till Excel? 

Behöver Du en personlig konsult, utbildning eller ett bollplank?

Vi erbjuder snabba och enkla lösningar. Vill Du se exempel? Hämta ett demoexemplar av Wixströms Börsguide.

Leif Wixström wix@wixstrom.se telefon 076 168 4883.
Wixström Edt AB, Hoppets gränd 20, 903 34 UMEÅ