Börsguidens portfölj
Portföljen visar avkastning och kapitalbehov för Börsguidens köp- och säljsignaler under de senaste tre åren (analysperioden). Förutsättningarna är:

  • Alla aktier med köpsignal innan eller vid analysperiodens början anskaffas till aktuell kurs vid periodens början.
  • Varje köp uppgår till cirka 1/2 basbelopp.
  • Reanetto är efter avdrag för courtage.
  • Hela innehavet likvideras vid analysperiodens slut.


Portföljnetto för tre år

Börsguidens köp och säljmodell reagerar snabbt på både upp- och nedgång för varje aktie. Vill du ta del av alla köp, försäljningar och utdelningar? Hämta den specificerade portföljen.


Portföljnetto och tillfört kapital

Externt tillfört kapital varierar beroende på dels allmänna börsläget och dels av att varje aktie endast köps för ett begränsat belopp.


Avkastning på tillfört kapital

Portföljens avkastning på externt tillfört kapital varierar mellan de olika börslistorna. Avkastningen per lista varierar.


Portföljvärde och anskaffningskostnad

Börsguidens köp- och säljmodell reagerar snabbt på upp- och nedgångar i det allmänna börsläget. Modellen ger få förluster och bra utväxling vid uppgång.


Avkastning relativt generalindex

Portföljens avkastning ökar snabbare än generalindex då börsen går upp. Då börsen står still eller går ner avvaktar köp och säljmodellen varför få affärer sker.