Börsguiden för persondatorn
Börsguiden innehåller Stockholmsbörsens svenska bolag samt NGM-listan. Se veckans aktie som exempel. Därutöver ingår olika index för de senaste tre åren. Alla data inklusive nyckeltal är självklart justerade för emissioner, split och annat.

Börsguidens Portfölj ger dig ständigt aktuella uppgifter om dina aktiers värde samt reavinster och eventuella -förluster. Du får löpande under året en klar bild av underlaget inför din inkomstdeklaration.

Börsguiden är enkel att använda. Hämta en demoversion och se själv. Alla funktioner styrs med verktygsknappar. Klicka på en och du är i gång!

Smidig att använda
Markera en aktie i Börsguidens aktietabell. Klicka på knappen för uppdatering och diagrammen visar den valda aktien. Du väljer själv vilka diagram som ska visas på din bildskärm. Du kan till och med låta Börsguiden bläddra igenom Aktietabellen!

  • Sortera Aktietabellen efter t.ex. köp-/säljtips, branschtillhörighet och p/e-tal.
  • Markera den första aktien du vill titta på och ta fram de diagram du vill studera.
  • Tryck på Autoväxla, ange intervall och låt Börsguiden bläddra igenom Aktietabellen och visa diagrammen.

Börsguidens Aktietabell innehåller aktier och nyckeltal. Sortera den på valfritt sätt för egna analyser. Du kan själv lägga till egna beräkningar och nyckeltal med hjälp av Excels inbyggda funktioner.